Warmte in de Nederlanden

In 2010 publiceerde Klaas de Jong het boek Warmte in Nederland over nuttig gebruik van warmte- en koude in warmtenetten met informatie over techniek, warmtebeleid en praktijkvoorbeelden. In 2011 kwam een herdruk uit met extra informatie over de situatie in Vlaanderen: Warmte in de Nederlanden.

Nederland en Vlaanderen gebruiken veel meer brandstoffen voor verwarming dan voor opwekking van elektriciteit en voor transport. Nederland is aardgasland bij uitstek, maar toch zijn er ook heel wat innovatieve projecten met transport en distributie van warmte. Deze projecten maken ons niet alleen minder afhankelijk van aardgas, maar het levert ons ook schonere lucht en minder broeikasgassen op. Vlaanderen kent nu slechts enkele gebieden met afstandsverwarming, maar ook hier worden activiteiten ontwikkeld om te voldoen aan de Europese doelstelling voor duurzame energie.

Zowel Nederland als Vlaanderen ontwikkelden in 2011 regelingen voor steun aan producenten van groene warmte. Het woord stadsverwarming roept in Nederland nog vaak associaties op met het communistisch tijdperk in Oost-Europa. Maar de moderne stadsverwarming in bijvoorbeeld Stockholm verhoudt zich tegenover die van Moskou als het nieuwste model van Volvo tegenover een Trabant. Vergeleken met Zweden en Denemarken zijn we op dit gebied nogal klein, maar toch hebben we hier uiterst innovatieve warmte- en koudenetten. Een eerste prijs voor het warmtenet Polderwijk in Zeewolde bij de International District Energy Awards 2011 in Parijs toont aan dat we internationaal mee kunnen komen.

In dit boek maakt u kennis met een aantal voorbeelden, waar deelnemers aan het Warmtenetwerk een bijdrage aan hebben geleverd. Naast de praktijkvoorbeelden geeft dit boek een grote hoeveelheid achtergrondinformatie over energie in Nederland en Vlaanderen, warmte in Europa, innovaties bij verwarming en koeling, toekomstige ontwikkelingen en de visie van de stichting Warmtenetwerk op 2020. 

 

ISBN: 978 90 78171 00 3

Verzorgde tekst

Naast artikelen schrijven verzorgt Energieprojecten.com ook de volledige productie van tijdschriften, boeken en brochures. Tekst, opmaak, druk en verspreiding kent voor ons geen geheimen. Zo doen wij redactie en uitvoering van Warmtenetwerk Magazine, een vier keer per jaar verschijnen tijdschrift, en geven wij boeken uit waaronder Warmte in de Nederlanden. Klaas de Jong, oprichter van Energieprojecten.com, is eveneens directeur van Uitgeverij Toetssteen.

Geef uw publicatie in vertrouwde handen.

Recent

Warmtenetwerk Magazine Herfst 2013

WN Magazine17Herfst2013 cover

In deze editie van Warmtenetwerk Magazine: alles over de afgelopen Jaarbijeenkomst en de dit jaar ingestelde Warmtenetwerk Maatschappijprijs, statusupdate en aankondiging Leiding-over-Noord van warmtenet Rotterdam, bijzondere samenwerkingen bij Stadsverwarming Purmerend, nieuws en een workshop rond de Warmtewet en nog veel meer.

Warmtenetwerk Magazine Lente 2013

1366269001WN Magazine Lente 2013 cover

In dit nummer een aantal interessante aankondigingen, waaronder de Warmtemanifestatie rond het Rotterdamse warmteproject De Nieuwe Warmteweg en onze eigen Jaarbijeenkomst met de uitreiking van de Warmtenetwerk Maatschappijprijs. Ook bekijken we een aantal buitenlandse projecten in Oostenrijk en in het Duitse Kiel en is er beleidsnieuws rond de Warmtewet en de certificaten van herkomst voor duurzame warmte.

Warmtenetwerk Magazine Winter 2013

1358625274WN Magazine Winter 2013 LR DEF 1

In dit nummer extra aandacht voor (Europese) subsidieregelingen en terugblikken op een reeks succesvolle warmtecongressen. Ook is er aandacht voor de winnaars van de Warmtenetwerk Awards 2012 en een bijzonder concept voor lage-temperatuur-warmtenetten van onze deelnemer Nathan.

Warmtenetwerk Magazine Herfst 2012

1345457133WN Magazine HERFST 2012 voorkant web

Ook bij de grillige levering van energie door zonnepanelen en windmolens kunnen warmtenetten een energiebesparende rol spelen. Nu al moeten in Duitsland soms windparken afgesloten worden door overproductie op verkeerde tijdstippen. In België veroorzaakte een piekproductie bij zonnepanelen problemen met het elektriciteitsnet. Anders dan bij warmte, zie ook de workshop over opslag en transport van warmte, is elektriciteit namelijk moeilijk op te slaan. Overproductie aan elektriciteit omzetten naar warmte lijkt zodoende een goede optie.

Warmtenetwerk Magazine Lente 2012

1337109112WN Magazine LENTE 2012 LR DEF 1

Dit nummer toont de grote groei van duurzame warmte in de afgelopen maanden goed aan. Zo is er sinds het laatste nummer in eigen stichting een groot aantal nieuwe leden bijgekomen en is het netwerk zover gegroeid dat Vlaanderen nu een eigen secretariaat heeft. Maar ook op het gebied van grote projecten - onder meer in Rotterdam en Nijmegen - en in de politiek staat de verduurzaming van warmte niet stil. In Nederland komt 1,7 miljard vrij voor warmte in subsidieregeling SDE+ en in Vlaanderen pleiten parlementsleden voor meer warmtenetten.