2 oktober: Wind, warmte en Energie

Deense exploitanten van warmtenetten maken al gebruik van de grote prijsschommelingen in de energiemarkt door duurzame bronnen als windenergie. Bij windstil weer levert een wkk warmte en energie, maar als er een windoverschot is, levert de goedkope windstroom warmte. Dit en meer tijdens een congres over flexibele inzet van wkk op 2 oktober in Rotterdam.

De stroommarkt is sterk in beweging: gascentrales sluiten en stroom is soms gratis op de spotmarkt door overproductie. Hoe kun je slim ondernemen op de nieuwe markstituatie? De exploitanten van warmtenetten in Denemarken maken al gebruik van de enorme fluctuaties van de stroomprijs. Bij windstil weer produceren de warmtekrachtinstallaties (WKK) op volle toeren, maar bij harde wind gebruikt men overschotten aan stroom voor opwekking van warmte: Power to Heat.

Op een seminar op 2 oktober in Rotterdam zal de Deense expert Paul-Frederik Bach een presentatie geven over de inzet van WKK elektrische ketels en speciale warmtepompen bij Deense warmtenetten. Momenteel voert Bach voor Dansk Fjernvarme, de Deense vereniging van warmtenetten, een onderzoek uit naar optimale inzet van productiemiddelen op de toekomstige stroommarkt. Eén van de toekomstscenario's is de inzet van 900 MW aan grote warmtepompen en 1.500 MW aan elektrische ketels om het afschakelen van windparken bij onvoldoende netbelasting te voorkomen. Bij de Deense warmtecentrales is sinds 2010 al 325 MW aan elektrisch ketelvermogen beschikbaar om overschotten aan windstroom op te kunnen vangen.

 

Opslag van warmte cruciaal

Bij deze nieuwe ontwikkeling wordt opslag van warmte heel belangrijk. In Denemarken, Duitsland en Zweden investeren de warmtebedrijven sterk in warmtebuffers. Robert de Boer van researchorganisatie ECN zal op het seminar de ontwikkelingen bij opslag van warmte toelichten.

 

Deelname en bezoek trading floor Eneco

Deelname aan het congres is gratis voor leden van de projectgroep Biomassa & WKK; voor niet-leden geldt een bijdrage van EUR 250 inclusief lunch. Na afloop van het seminar is er de mogelijkheid voor een bezoek aan de trading floor van Eneco.

Inschrijven via Projectgroep Biomassa & WKK