Wat doen we met de aardbevingen

Aardbevingen in gaswinningsgebied: snel vergeten of gebruiken om alternatieven voor aardgas te vinden? Column op www.energieexpert.nl.

In vijf dagen tijd vier echte aardbevingen. Dat was begin februari in de provincie Groningen reden tot paniek. Voor iedereen was het inmiddels duidelijk dat de winning van aardgas de oorzaak van deze bevingen was. De dienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van het ministerie van EZ had eind vorig jaar al gewaarschuwd voor toename van aardbevingen. Niet alleen in aantal maar ook in kracht; dodelijke ongevallen door deze bevingen waren mogelijk, meldde SodM. Deze staatsdienst wilde dan ook de winning van aardgas uit het Groningenveld terugschroeven. Maar Henk Kamp, de minister van EZ, wil vooralsnog niet aan de oproep van zijn eigen dienst gevolg geven.

 

Snel vergeten

Een week of wat waren de aardbevingen groot nieuws en werd er een kamerdebat aan gewijd. Maar nu houdt de Groningse bodem zich al een tijdje stil en is het onderwerp al weer uit de belangstelling verdwenen. De waarschuwing lijkt vergeten en niemand maakt zich druk over de toekomst van ons aardgas.

Het is typerend voor de mens om een waarschuwing snel te vergeten als er daarna even niets gebeurt. We gebruiken de periode van rust niet om maatregelen te nemen. Pas als het echt misgaat, komen we in actie. 

 

Wat kunnen we doen?

Nu kun je voor de aardschokken in Groningen natuurlijk de vraag stellen of we nog wel wat kunnen doen. Het is wel zeker, dat Groningen meer en wellicht zwaardere schokken zal krijgen. Maar het is ook waarschijnlijk, dat het geleidelijk terugschroeven van de productie de schade zal beperken. De toenemende frequentie van de schokken is het gevolg van het opvoeren van deze productie. Ter wille van de staatskas is een jaar of wat geleden de kraan van Slochteren een stuk verder opengedraaid. In een interview in het Dagblad van het Noorden geeft professor Rien Herber van de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig geoloog bij NAM dat ook aan.

Geleidelijk de kraan weer terugdraaien is niet moeilijk. Maar het is een probleem voor de staatskas en voor de lopende exportcontracten. Maar nu of over een jaar of wat zullen we er toch aan moeten geloven. De aardschokken zijn ook een teken dat de enorme gasbel van Groningen echt uitgeput begint te raken. Onze aardgasinkomsten verdwijnen en er ontstaat en omgekeerde geldstroom naar landen buiten de EU. Of ….

 

Alternatieven voor aardgas

Of kunnen we de waarschuwing van de aardschokken ook gebruiken om alternatieven voor aardgas te vinden? We zijn al een beetje op weg met de winning van aardwarmte op dezelfde diepte als olie en gas. Het potentieel voor geothermie is groot in Nederland. Daarnaast zijn er andere duurzame bronnen en is er een enorme gasbesparing mogelijk door warmte uit de industrie te gebruiken, die nu wordt weggegooid.

Recent

Energy for a vertical city - De Rotterdam

vertical city

The Rotterdam is one of the highest and biggest buildings in the Netherlands. It is a vertical city with mixed housing, commercial and recreational functions. The building has an innovative connection to the district heating of Eneco in Rotterdam, cooling by river water and a small bio CHP for its own renewable electricity supply.

The article is free for publishing with mentioning source: warmtenetwerk Magazine - Klaas de Jong. Send an email to idee@energieprojecten.com for text and hr image

Warmtenet is toch echt de oplossing

5 8 13 FD Warmtenet is toch echt de oplossing2

Column uit Het Financieele Dagblad van 5 augustus door Klaas de Jong over de toepassing van warmtenetten in industrie en glastuinbouw. De column is een reactie op een opiniestuk van Paul Kengen in dezelfde krant op 26 juli.

Verslag studiereis Parijs

Studiereis Parijs 2013 5 1

Verslag van de studiereis van Stichting Warmtenetwerk naar Parijs, een stad met een lange traditie op het gebied van warmte- en koudenetten en Europees koploper bij geothermieprojecten.

Nieuwbouw van Bonfix scoort Very Good

RCC april 2013 34 35 Absorptiekoeling Bonfix 1

De nieuwbouw van het Europees distributiecentrum in Zwolle van fittingenleverancier Bonfix is zowel bouwkundig als installatietechnisch opmerkelijk. De berekening van de energieprestatie levert een negatief getal op (EPC -0,17) en het gebouw scoort very good bij de certificatie voor BREEAM. Dat laatste betekent dat niet alleen isolatie en bouwmaterialen prima zijn maar ook andere duurzaamheidsaspecten zoals een ruime groenvoorziening, minimaal leidingwatergebruik en een koelmachine zonder synthetisch koudemiddel. Installateurs zijn de gebruikers van de producten van Bonfix. Die worden niet teleurgesteld als ze een kijkje nemen in de techniekruimte, waar glimmende koperen leidingen de aandacht trekken. Fraai installatiewerk, maar ook een innovatief en duurzaam concept. Het is niet alleen een visitekaartje voor Bonfix zelf maar ook voor de installateur Heva te Heerde.

Top 10 lokale samenwerking

SA nr2 2013 Top tien Klaas de Jong 1

Meer duurzaamheid door locale samenwerking! Dat is het thema van de top tien, die ik heb gemaakt. Het gaat in deze top tien niet om individuele investeringen, maar om oplossingen op gebiedsniveau waarbij meerdere partijen samenwerken. Bij mijn rangschikking heb ik gekeken naar daadwerkelijke energiebesparing en duurzaamheid, maar ook naar innovatie en creatieve oplossingen. Het gaat daarbij om wat complexere oplossingen met niet alleen elektriciteit, maar ook warmte. Ten slotte is in de nederlandse energiebalans warmte groter dan stroom en transport samen.