Gulle bonus nodig voor mestvergisting

Bij mestvergisting produceer je duurzame energie, maar de grootste winst voor het milieu zit in de sterke vermindering van de emissie van het sterke broeikasgas methaan. In de steunregeling voor duurzame energie SDE+ vind je deze milieubijdrage niet terug. Dat is niet zo vreemd, want met deze regeling heeft het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie (EL&I) maar één doel. Dat is het halen van de afspraak met de EU van een aandeel van 14 procent duurzaam in het eindverbruik van energie in 2020. Vermindering van de emissie van broeikasgassen valt onder het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M). Column op www.energieexpert.nl.

Prijs biogas uit mestvergisting te hoog voor SDE+

Minister Verhagen heeft een heldere en logische strategie om een Europese boete te voorkomen. Met het beschikbare budget voor duurzame energie probeert hij in de SDE+ een maximum aan duurzame energie binnen te halen. ECN en KEMA hebben voor EL&I berekend dat groene warmte uit geothermie, grote houtketels en afvalenergiecentrales veel goedkoper is per eenheid energie dan groen gas en duurzame elektriciteit. Aan het stoken van ruw biogas in een ketel of in een WKK is voor EL&I ook een aantrekkelijk prijskaartje mits het biogas uit GFT of reststromen van de voedselindustrie komt. De kostprijs van biogas uit co-vergisting van mest is hoog. Dat wordt een probleem voor de agrarische sector vanwege nieuwe spelregels in de SDE+.

Een heel belangrijke spelregel in de SDE+ is de indiening in fasen. De goedkoopste opties mogen als eerste indienen en maken meer kans op steun. Vanaf 2012 is de sturing op prijs nog scherper. Als het budget overtekend wordt, dan handelt Agentschap NL de aanvragen af in volgorde van kosten per eenheid energie.
Met deze spelregels maken aanvragen met mestvergisting weinig kans. Vanwege de hoge prijs van co-producten is het voor boeren ook niet verstandig om in een vrije categorie tegen een lagere vergoeding aan te vragen.

 

Pure mestvergisting stimuleren

Met pure mestvergisting heb je geen last van hoge prijzen van co-producten, maar er is toch behoorlijke steun nodig om de investering in de orde van een half miljoen euro terug te verdienen. Vanwege de grote milieuvoordelen is het ontzettend jammer als mestvergisting niet van de grond komt.

In Duitsland remt men gebruik van co-producten nu wat af, maar stimuleert men pure mestvergisting met een ‘Güllebonus’. Voor mestvergisters met een WKK van maximaal 75 kW geldt een veel hogere vergoeding voor de elektriciteit dan voor grotere installaties. Er mag maximaal 20 procent aan co-producten worden toegevoegd aan de mest, zodat wat reststromen van het eigen bedrijf nog zinvol ingezet kunnen worden.
Is zo’n gulle mestbonus ook niets voor Nederland?

Ook verschenen in het Agrarisch Dagblad (20 januari 2012) en op de nieuwssite agd.nl

Recent

Energy for a vertical city - De Rotterdam

vertical city

The Rotterdam is one of the highest and biggest buildings in the Netherlands. It is a vertical city with mixed housing, commercial and recreational functions. The building has an innovative connection to the district heating of Eneco in Rotterdam, cooling by river water and a small bio CHP for its own renewable electricity supply.

The article is free for publishing with mentioning source: warmtenetwerk Magazine - Klaas de Jong. Send an email to idee@energieprojecten.com for text and hr image

Warmtenet is toch echt de oplossing

5 8 13 FD Warmtenet is toch echt de oplossing2

Column uit Het Financieele Dagblad van 5 augustus door Klaas de Jong over de toepassing van warmtenetten in industrie en glastuinbouw. De column is een reactie op een opiniestuk van Paul Kengen in dezelfde krant op 26 juli.

Verslag studiereis Parijs

Studiereis Parijs 2013 5 1

Verslag van de studiereis van Stichting Warmtenetwerk naar Parijs, een stad met een lange traditie op het gebied van warmte- en koudenetten en Europees koploper bij geothermieprojecten.

Nieuwbouw van Bonfix scoort Very Good

RCC april 2013 34 35 Absorptiekoeling Bonfix 1

De nieuwbouw van het Europees distributiecentrum in Zwolle van fittingenleverancier Bonfix is zowel bouwkundig als installatietechnisch opmerkelijk. De berekening van de energieprestatie levert een negatief getal op (EPC -0,17) en het gebouw scoort very good bij de certificatie voor BREEAM. Dat laatste betekent dat niet alleen isolatie en bouwmaterialen prima zijn maar ook andere duurzaamheidsaspecten zoals een ruime groenvoorziening, minimaal leidingwatergebruik en een koelmachine zonder synthetisch koudemiddel. Installateurs zijn de gebruikers van de producten van Bonfix. Die worden niet teleurgesteld als ze een kijkje nemen in de techniekruimte, waar glimmende koperen leidingen de aandacht trekken. Fraai installatiewerk, maar ook een innovatief en duurzaam concept. Het is niet alleen een visitekaartje voor Bonfix zelf maar ook voor de installateur Heva te Heerde.

Top 10 lokale samenwerking

SA nr2 2013 Top tien Klaas de Jong 1

Meer duurzaamheid door locale samenwerking! Dat is het thema van de top tien, die ik heb gemaakt. Het gaat in deze top tien niet om individuele investeringen, maar om oplossingen op gebiedsniveau waarbij meerdere partijen samenwerken. Bij mijn rangschikking heb ik gekeken naar daadwerkelijke energiebesparing en duurzaamheid, maar ook naar innovatie en creatieve oplossingen. Het gaat daarbij om wat complexere oplossingen met niet alleen elektriciteit, maar ook warmte. Ten slotte is in de nederlandse energiebalans warmte groter dan stroom en transport samen.